6 תשובות
שואל השאלה:
חוץ מ- נשיקה, נקישה, ניקה, הניק, הקיש
אנונימית
שיהק
נישק
נשקה
שיהק, הקיש
שואל השאלה:
שום דבר ממה שכתבתם..
השיק