2 תשובות
בזכותם אנחנו נושמים
חשיבות למי?
הפוטוסינתזה משחררת חמצן
ואנחנו כיצורים חיים נושמים חמצן אבל לא נכון לומר שחיים בזכות זה כי היצורים החיים השתנו והפכו לנושמי חמצן רק אחרי שצמחים החלו לייצר אותו ולא לפני - ככה שלא היה תלות רק אבולוציה.

ולדעתי שאלו לגבי החשיבות לצמך - זה תהליך "נשימה" והפקת אנרגיה בו הצמח משתמש כדי לחיות.
N/A