4 תשובות
בתהליך הפוטוסינתזה מים ופחמן דו-חמצני הופכים בעזרת אנרגיית השמש לגלוקוז (חד-סוכר). בתהליך הפוטוסינתזה התאים לא מקבלים אנרגיה.

בתהליך הנשימה התאית, חמצן וגלוקוז הופכים למים ופחמן דו-חמצני תוך כדי סיפוק אנרגיה לתא המבצע את הנשימה.
פוטוזינתזה - תהליך שבו צמחים מפיקים גלוקוז (שהוא חד-סוכר)
הם לוקחים פחמן דו-חמצני שם קולטים מהאוויר, יחד עם אור מהשמש ומים, והם יוצרים גלוקוז ותוצר לוואי חמצן (שהם פולטים לאוויר).
נשימה תאית זה תהליך שקורה בתוך התא של כל יצור חי, שבו גלוקוז מפורק על מנת לספק אנרגיה לביצוע פעולות התא. לתהליך הזה דרוש חמצן, ותוצר הלוואי הוא פחמן דו-חמצני.
הפוטוסינתזה מתבצעת בצמח והנשימה התאית מתבצעת בתאים של בני אדם.. לא בטוחה..
אנונימי
תהליך הפוטוסינתזה-מייצרים חומרים אורגנים מחומרים אנאורגנים, החשיבות שלו זה שהוא מספק חמצן. נשימה תאית- זה כשהצמח נושם, בדיוק ההפך מפוטוסינתזה, מחומרים אורגנים לאנאורגנים.