תשובה אחת
הצמחים נושמים תמיד כיוון שהם מבצעים את תהליך הנשימה התאית כל הזמן.
את תהליך הפוטוסינתזה ( תהליך ההזנה בצמח) הם מבצעים כאשר יש לכך תנאים מתאימים כגון אור, טמפרטורה מתאימה ומים. בתהליך זה אכן אנרגיית אור מומרת לאנרגיה כימית.