3 תשובות
תהליך כימי זה תהליך שבו משתנה מבנה המולקולות, זה מה שקורה בתהליך הפותוסנתיזה.
שואל השאלה:
כלומר נוצר חומר חדש?
אנונימית
כי זה משהו שקורה מעצמו ולא משהו שאדם יכול לעשות