7 תשובות
פגרה
על מה המינוסים... פגרה מבית משפט נניח?
פגר
גרף
מגפה
מגרפה
מגפה
גרף
מפה
גרם
מגף
מגרף
ג'רפה
אנונימי