3 תשובות
שיפרה
שריפה
הפריש
פירש
שירה
פרישה
שריפה
שיפרה
פרישה;)
שירה
שריפה