4 תשובות
מגרפה
גרף
מפגר
פגר
מרפה, פגרה.
מגפה
רמפה
מפגר
פגרה
גרפה
פרמה
מפגר
גרפה
מגרה
רמפה
מגפה