2 תשובות
מפרקים
פרקים
קרים
פירק
מפיר
שואל השאלה:
רשמתי חלק מהמילים שכתבת לא לרשום תקרא