6 תשובות
גרף, גרפה
גרף
פרם
הרג
פגר
רף, מגפה, גרף, גר, פה, רם, גם
גרף, מפגר, גרם, פגר, פה.
פרם
גרם / גרמה
פגר
פג
מהר
רם
גר
שואל השאלה:
יש לכם עם 4 אותיות?
אנונימית