4 תשובות
ריקה
קריש (דם)
ריקה
הקיר
השיק (מהמונח השקה)
הישר
הקיש (הגיע למסקנה)
שיהק
יקרה
ירשה
ירקה
קשרה
השקר
שואל השאלה:
תודהה