4 תשובות
2- פחות -1
-3
אנונימית
1. את מציבה מינוס 2 במינוס k אז מינוס ומינוס ביחד יוצר פלוס (2+) ואז פחות 1
זה שווה ל1. תשובה סופית.