4 תשובות
זה יוצא שורש של 81. זאת אומרת 9
שורש של 81 כלומר 9 (:
יש נוסחה שאומרת כך:
(a^ (m*n)= (a^m)* (a^n

לכן:
3 בחזקת 2M שווה ל81
2^3* 3 בחזקת M שווה ל-81
שלוש בחזקת M כפול 9 שווה ל-81
שלוש בחזקת M שווה ל-9