5 תשובות
אני חושב שהתכוונת כפול 2.. ואז זה 6 כלומר תשובה מספר 2, כי בחזקת 2 יצא 9
אני חושבת כמו מרדכי
P בחזקת 2 זה9..
אנונימית
בפירוט אין אפשרות ל9 אז אני חושב שזה 6...
מה שלא נראה לי כל כך הגיוני. בטוח שבפירוט יש את כל התשובות?
שואל השאלה:
כן