3 תשובות
3K+6... לא כזה הבנתי את השאלה
3K+6 נראה לי
= (K^2+3K+2) (K+3)
=3K^3+9K^2+6K