2 תשובות
אם בטלפון השעון שלך מתעדכן לפי האינטרנט אז הוא ישתנה לבד
אם השעון שלך מכוון אוטומטית דרך האינטרנט אז הוא ישתנה לבד.
אם לא שינית משהו מיוחד בהגדרות זה אמור להיות ככה באופן אוטומטי...