2 תשובות
את צריכה לעשות מכנה משותף של 4 כל מה שאין לו מכנה אז זה בעצם מכנה של 1 ואת צריכה להרחיב את זה ב4 אח"כ אין לך מכנה ויש לך משוואה פשוטה.
קודם כל -מכנה משותף. במקרה הזה המ"מ יהיה- 4.
ואז מכפילים ב-4 את כל מה שאין לו מכנה, ז"א - את כל הפרמטרים במשוואה מכפילים חוץ מ-4\1, ו-9x\4.
ואז יוצא:
20x-1-28x+6=56-9x
עכשיו מעבירים אגפים ומבודדים, שבצד אחד יהיו רק x ובצד שני רק מספרים:
מעבירים אגפים ייחד עם הסימן - מיינוס הופך לפלוס וההפך.
20x-28x+9x=1-6+56
1x=51
עכשיו מחלקים ב-x
x=51