2 תשובות
1. חנן גר בקונה 2, והוא עלה 7 קומות. כלומר, הוא הגיע לקומה 2.

2. יוסי גר בקומה 5 וירד 6 קומות, כלומר הגיע לקומה 1-
2+7=9
חנן הגיע לקומה התשיעית
5-6=-1
יוסי הגיע לקומת מינוס 1