5 תשובות
זה חידה או תרגיל בחשבון?
אם זה חידה, אני מכירה את זה.
5 שווה 1 (כמו שכתבת בתרגיל הראשון).

אם זה תרגיל, אז את צריכה לעשות 5 בחזקת 5 וזה יוצא 3125.
5 שווה 1
התשובה היא 3125.
הפתרון: את מעלה את המספרים האלו בחזקת 5..
1בחזקת 5 = 5
2 בחזקת 5 = 25
3 בחזקת 5 = 125
4 בחזקת 5 = 625
ו-5 בחזקת 5 = 3125.
אנונימי
3125 הראשון זה 5 בחזקת 1 השני 5 בחזקת 2 השלישי חמש בחזקת 3 הרביעי 5 בחזקת 4 וחמישי 5 בחזקת5
זה יצא
3125
כיוון ש 5 בחזקת 4 יוצא 625 ולפי הגיון זה סדר חזקות אם אני זוכר את השם