4 תשובות
נהוג לאחל אחד לשני בזמן שבין ראש השנה ליום כיפור שיהיה חתימה טובה, שנחתם ונרשם בספר החיים.
כל מעשה שהאדם עושה ביום יום הולך לישון והוא נותן את הדין והכל נרשם בספר.. אז שנירשם באותו ספר לשנה יותר מוצלחת לחיים טובים ולברכה אמן
בראש השנה נכתב גזר דינו של האדם לשנה הקרובה וביום כיפור נחתם סופית, (למעשה אפשר עדיין לשנות את גזר הדין עד הושענא רבא שזה היום האחרון של סוכות שיש דעות שאז החתימה הסופית) אז בין ראש השנה ליום כיפור מברכים אחד את השני בחתימה טובה
ביום ראש השנה נגזר דינו של האדם, הן במישור האישי והן במישור הכללי, אולם הדין אינו נחתם סופית עד יום הכיפורים.
ולכן בימים בין ראש השנה ליום כיפור מאחלים " גמר חתימה טובה"