6 תשובות
חילונית
חילונית
חילונית
חילונית:)
תלוי באיזה גוף?
בלשון אני זה חילונית
בלשון היא זה חילונייה