8 תשובות
ירושלים
אחרכך תל אביב.
ירושלים
ירושלים.
ירושלים של זהב..
ירושלים
תל אביב

מבחינת שטח או אוכלוסיה?
מבחינת אוכלוסיה ירושלים הכי גדולה, גרים בה כשישית מכלל תושבי המדינה. מבחינת שטח באר שבע נחשבת להכי גדולה.
אנונימי
ירושלים