10 תשובות
או תל אביב או ירושלים
ירושלים
תל אביב
ירושלים.
Aro
ירושלים.
מה אתם אומרים לה תל אביב בלי שאתם באמת יודעים? סורי אבל אתם מטעים פה אנשים
תל אביב הכי גדולה כתוב בויקיפדיה אחר כך באר שבע
אנונימית
אנונימית מאיפה הפלצת את זה? נתתי לך קישור תקראי תשכילי.
ואיפה בדיוק כתוב שתל אביב מקום ראשון ובאר שבע מקום שני? אוי נו תעשי לי טובה
אני אחפש איפה מצאתי את זה
אנונימית
ותירגע
אנונימית
ירושלים