13 תשובות
רוסיה
רוסיה
ברור שרוסיה
גדולה מבחינת מה?
בשטח- רוסיה
בתושבים- סין/הודו (הודו בקרוב תעקוף את סין במספר התושבים)
שטח - רוסיה
אוכלוסייה - סין
רוסיה
רוסיה מבחינת שטח. אבל מבחינת אוכלוסייה (כמות אנשים) זאת סין
רוסיה! רואים את זה על המפה;)
רוסיה אז קנדה אז ארהב
רוסיה
עוד מישהו רוצה לומר רוסיה?
רוסיה