8 תשובות
תל אביב
או ירושלים
ירושליים אני חושבת
אני חושבת שתל אביב
ירושלים וודאית הכי גדולה, ואחריה תל אביב
ירושלים