10 תשובות
ירושלים
ירושלים
תל אביב
ירושלים
ירושלים
תל אביב אחרי ירושלים
ירושליים
מקווה שעזרתי ;)
ירושלים כמובן
ירושליים.
ירושלים הכי גדולה, אחר כך תל אביב
גם מבחינת שטח ואוכלוסייה ירושלים הכי גדולה.
רוקיסט מומחה סטיפס