3 תשובות
תיאוריה: 16 ו3 חודשים
טסט: 16 ו9 חודשים
16 ושלושה חודשים תיאוריה
16 וחצי אפשר להתחיל ללמוד לנהוג
ניתן להתחיל ללמוד תאוריה מגיל 16 ו3 חודשים
טסט מגיל 16 9 חודשים
באותו הנושא: