תשובה אחת
אפשר להתחיל ללמוד בגיל 16 וחצי וטסט בגיל 16 ו9 חודשים