2 תשובות
16 ושבע לתאוריה.
ללמידה וטסט אני לא יודע.
16 וחצי תאוריה ולימוד נהיגה.

טסט מ16 ותשעה חודשים.