תשובה אחת
16 ו3 חודשים תאוריה
16 ו9 חודשים טסט
line:445