5 תשובות
חברתי, משותף.
משותף.
קבוצתי
משותף/קבוצתי
משותף, כמו "עונש קולקטיבי" שעושים את העונש הזה לכולם.. גם למי שלא קשור למה שקרה..