תשובה אחת
נסמן בX את מספר התלמידים בכיתה.
zzz (2X)/ (3)+4= (4X)/ (5) zzz
נעשה מכנה משותף:
zzz (10X)/ (15)+4= (12X)/ (15) zzz
נעביר אגפים ונכנס איברים דומים:
zzz 4= (2X)/ (15) zzz
נכפול בחמש עשרה:
zzz 60=2X zzz
X = 30
מ. ש. ל :)
באותו הנושא: