2 תשובות
Tv remote
אנונימית
-remote control
-clicker