8 תשובות
זכר - male
נקבה - female
זכר - male
נקבה - female
זכר: male
נקבה: female
male-זכר
female-נקבה
זכר male נקבה female
זכר - male
נקבה - female
זכר male
נקבה female
male זכר
female נקבה