10 תשובות
כי אם זה לא היה ככה לא היו אנשים שלא מאמינים באלוהים. במילים אחרות, האפשרות שאין אלוהים בכלל מתקבלת על הדעת בגלל שלא נראה שיש הבדל באיכות החיים ו/או האושר בין מאמינים לאלו שאינם.
NiQ
כי אין חיים מושלמים, לא משנה מה האמונה הדתית שלך.
הבורא התחייב לתגמל את המאמינים בו?
אין קשר לאמונה ובין מאורעות החיים והתוצאות שלהם.
לגבי המאמינים "בעולם הזה האלוהים מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה" ובכך מובטח מקומם בגן העדן.
הרשעים מקבלים בעולם הזה על הקצת מצוות שהם עשו את השכר כאן. ולעולם הבא הם נאבדים! הצדיקים מקבלים עונשים על עבירות שהם עשו כאן כדי שלמעלה לא יהיה להם דין ולא גהינום ולא עונש.
אנונימי
אני מאמינה שברגע שאתה מבין שדברים שקורים בחייך לרוב תלויים בידיים שלך (פרט לצירופי מקרים), ולא מרגיש תלוי בהחלטות של "יד עליונה" כלשהי, אתה לוקח יותר אחריות על הבחירות שלך ועל דברים שמתרחשים בחיי היום יום שלך, מבין שהחיים שלך הם בידיים שלך.
זה שונה לגמרי מלחיות במחשבה של "מה שהוא ירצה שיקרה, יקרה, ואין לי אפשרות לשנות את זה".
כי אלוהים לא קיים.
מינוסים בעוד שלוש שתיים אחת
בינתיים את היחידה שסימנה מינוס. או שזה צירוף מקרים.
זה נושא גדול מאוד.
תכתוב ביוטיוב, או באינטרנט "צדיק ורע לו רשע וטוב לו" ואני בטוח שתוכל לקבל תשובה לשאלתך