3 תשובות
לא
לא
גובה במשולש ישר זוית זווה לחצי מהיתר
תיכון במשש הוא יוצר זווית ישרה כי הוא גובה, חוצה את הצלע לשניים והוא גם חוצה הזווית שממנה הוא יוצא- זהו
באותו הנושא: