4 תשובות
תלוי איזה תיכון. התיכון לבסיס כן.
רק התיכון לבסיס
והמשפט הוא: התיכון לבסיס במש"ש הוא גם חוצה זווית הראש וגם הגובה.
אפשר גם בווריאציות שונות: הגובה לבסיס במש"ש הוא גם חוצה זווית הראש וגם התיכון, חוצה זווית הראש במש"ש הוא גם הגובה וגם התיכון לבסיס