3 תשובות
כן בדיוק התיכון לשוק מחלק את הצלע לשני חצאים שווים
כן והוא גם חוצה זווית