3 תשובות
אם השוקיים שוות זו לזו
זוויות הבסיס שוות
ומשולש ישר זווית מוכיחים על ידי מציאת זווית ישרה שזה בעצם 90 מעלות
אם 2 זוויות שלו שוות 45 מעלות, הזווית הנוספת היא זווית ישרה
עם ניצב ויתר, 45 ו45 ו90