2 תשובות
לפני מתכונת יום ולפני בגרות גם יום
יש גם ימי מרתונים לפני כל אחד מהם לפעמים
אצלי לא היה חופש לפני מתכונת
אבל לפני היה
אבל תלוי לפעמים לא היה חופש ועשו מרתונים כל היום