4 תשובות
יום אחד בדר"כ.
Aro
אצלנו לפני בגרות יום חופש אחד ולפני מתכונת אין חופש.
יום אחד לפני בגרות ולרוב גם לפני מתכונת זה תלוי בהחלטת המורים.
לפני בגרות יום אחד, ולפני מתכונת אין.
ככה זה אצלנו.