3 תשובות
מתכונת יום אחד, בגרות יומיים
מתכונת אין
בגרות יום
תלוי בבית ספר...
לנו יש "מרתון" לימודים יום לפני המתכונת הכוונה שלומדים באותו יום רק את החומר לאותו מקצוע
ויום לפני הבגרות יש חופש שנקרא "יום עיון"