5 תשובות
כן
יש ביום של הבגרות. מתכונות יום רגיל.
זה יכול להשתנות בבתי ספר מסויימים. אבל ברגילה רק ביום של בגרויות יש חופש.
לפני מתכונת אין יום חופש. לפני בגרות יש
יום לפני בגרות יש חופש קבוע. יום לפני מתכונת זה לפי הבית ספר בדרך כלל
בבית ספר שלי לומדים רגיל..
אצלנו בבית ספר לכול מקצוע יש שתי מתכונות וישב הם חופש ולפני בגרות יש חופש