9 תשובות
לפני מתכונת או בגרות אמור להיות יום חופש לפי ההנחיות של משרד החינוך
יום חופש אחד.
ויש חופש לפני בגרות באנגלית.
Aro
אולי אין חופש לפני אנגלית כי זה רק אנסין וקטע שמיעה.. בכל מקרה בבית הספר שלי היה, וזה יום חופש לפני בגרות.. אני חושבת שזה חובה גם לפני אנגלית
יום אחד.
יום.
לפני מתכונת או בגרות אמור להיות יום חופש אחד
לי לא היו חופשים לפני מתכונת, אבל באנגלית יש חופש.
כמובן שזה תלוי בשאלונים.. לe אין כי זה רק אנסין, זאת בגרות קלה. ל- f ו-g יש כי אלה רמות יותר גבוהות יותר מן הסתם.
לשאלונים הראשונים אין חופש זה זאת אמורה להיות הבגרות הקלה של יחידת הלימוד.
יש יום חופש אחד לפחות
אצלנו למשל לפני הבגרות בספרות יש יום תגבורים (לא חובה) ואז עוד יום חופש
גם לפני הבגרות באנגלית לא משנה איזה שאלון אמור להיות יום חופש
לפני מתכונת או בגרות אמור להיות יום חופש אחד בכל בתי הארץ בארץ, זה חובה נראה לי