תשובה אחת
כל מרובע בעל שלוש זויות ישרות הוא מלבו. אם את רוצה להוכיח שהוא ריבוע את צריכה להוכיח בנוסף שיש זוג אחד של זויות סמוכות שוות