4 תשובות
כן כי אם יש שלוש זוויות ששות ל90 המרובע הוא כבר מלבן התכונות של ריבוע מתקיימות בתוך מלבן.
אנונימית
לא כי לא ידועה לך הזווית השניה שהיא יכולה להיות כל דבר שישלים לפחות או יותר מזווית ישרה
לראשון- זה זווית אחת נתונה ועוד שלוש צלעות שוות לא שלוש זוויות של תשעים!

תסמכי עלי, זה לא אפשרי. תחשבי הגיונית.
לא אלא אם כן נתון לך ששתיים מהצלעות מקבילות
line:445
באותו הנושא: