תשובה אחת
עושים 36 חלקי 9 =4
ואז 5*4=20 בכיתה יש עשרים בנים
36-20=16 בכיתה יש 16בנות
באותו הנושא: