3 תשובות
כן.
וההוכחה היא מפני שכל מספר שמתחלק ב2 הוא זוגי, וברגע שאת מכפילה מספר ב2 הוא מתחלק ב2.
מה? נגיד 2 כפול -3 זה -6 זה לא 6 מינוס כפול מינוס זה+ ופלוס כפוללוס זה, פלוס ומינוס כפול פלוס ה מינוס
אנונימית