4 תשובות
הN זה הb כלומר נקודת חיתוך אם אני לא טועה, לא בטוחה
אנונימית
נקודת החיתוך עם ציר הY
משוואת קו ישר היא y=mx+b ה y וה x הם נק חיתוך עם הצירים,m הוא משיפוע ו b הוא איבר חופשי כלומר אין קשר בין y וb, בשביל למצוא את b צריך להציב את x,y וm
במשוואה...