4 תשובות
פונקציה מאונכת?
איך את מגדירה פונקציה מאונכת? פונקציה שהמשיקים בכל x תמיד יהיו מאונכים?

אם כן לא תמיד תהיה כזאת
עוזר מומחה סטיפס
השיפוע הוא הופכי ונגדי נגיד השיפוע הוא 2 אז השיוע המאונך לו יהיה מינוס חצי ובטח נתונה נקודה אז לפי שיוע ונקודה אפשר למצוא משוואת ישר כלומר את הפונקציה המאונכת
מי אמר שהיא מדברת על ישר מאונך?
עוזר מומחה סטיפס
אהה היא רוצה למצוא ישר אנך, לא פונקציה כללית!
אוקי, סליחה, הניסוח היה לא ברור

אז ענו לך מה צריך לעשות
עוזר מומחה סטיפס